APEL ACHIZIȚII OPERE DE ARTĂ 2022

 

Guvernul, prin Ministerul Culturii, acordă 2.000.000 lei pentru creșterea patrimoniului cultural

La doi ani după derularea cu succes a sesiunii 2020 de achiziții opere de artă, Muzeul Național de Artă Contemporană al României are satisfacția să anunțe încă o generoasă inițiativă a Ministerului Culturii, care încredințează MNAC din nou un buget de 2 milioane RON, pentru achizițiile 2022. Toate detaliile sunt comunicate mai jos, precum și pe rețelele de comunicare socială ale MNAC.

Sistemul de participare și selecție este același ca în sesiunea precedentă, care s-a dovedit a fi un succes incontestabil din toate punctele de vedere: claritate a criteriilor și a modului de întocmire a dosarului, probitate și transparență a selecției, realism al negocierilor, ducând la intrarea în colecțiile MNAC a unui număr de 180 de lucrări. Ele au fost și sunt în continuare accesibile publicului printr-o serie de expoziții realizate la sediul Muzeului și în țară, prin parteneriate cu alte instituții. Un catalog este în curs de apariție la Editura MNAC.

Îi încurajăm pe membrii comunității artistice din România și din diaspora să considere participarea la sesiunea de achiziții opere de artă MNAC 2022. 

 

Procedura se va derula în două faze distincte:
1. selecția competitivă, urmată de
2. negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (procedură distinctă de atribuire) cu fiecare dintre câștigătorii selecționați de Juriu.

 

Noua sesiune de achiziții de artă contemporană – 2022 – urmărește dezvoltarea colecției MNACR și, prin aceasta, creșterea patrimoniului cultural al României. Achizițiile vor constitui un stimulent pentru producția artistică curentă, iar procedurile vor viza operele de artă originale, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere aparținând atât artiștilor de referință ai istoriei recente, din România sau diaspora, cât și tinerelor generații. Sunt de interes lucrări din toate mediile, care îndeplinesc criteriile formulate de specialiștii muzeului și analizate de către membrii juriului, și a căror stare de conservare și rezistență în timp permit depozitarea, expunerea, recontextualizarea și mobilitatea locală și transnațională.

Sesiunea de achiziții 2022 este dedicată atât artiștilor de origine română, în viață, activi în România sau în diaspora, cât și moștenitorilor de drept ai unor artiști contemporani de origine română care au activat în România sau în străinătate.

Sesiunea de achiziții MNAC 2022 stă sub semnul consolidării instituționale prin politicile de creștere, diversificare și valorificare a colecțiilor. Muzeul contribuie astfel la cercetarea și elaborarea istoriei artei contemporane din România, garantând publicurilor sale curente și viitoare accesul la un ansamblu complex de fenomene reprezentative pentru cultura vizuală postbelică. Corelarea  dimensiunii de cercetare și a celei curatoriale se reflectă atât în arhitectura Colecțiilor MNAC (fondul de artă și fondurile documentare), cât și în cei doi poli creați de Muzeu în ultimii ani Colecția de Artă și Centrul de Documentare și Cercetare a Culturii Vizuale „Mihai Oroveanu”. Strategia prezentei sesiuni de achiziții urmărește dezvoltarea armonioasă a acestor două componente esențiale împlinirii rolului MNAC – păstrător al unui patrimoniu divers menit să susțină înțelegerea în continuă evoluție a artei contemporane.

Luând în considerare șansa de a participa la aceste două importante programe, artiștii sunt invitați să privească la istoriile lor personale și să propună lucrări care evidențiază procesele, căutările de sine petrecute în interioritatea și intimitatea atelierului. Sunt încurajate propuneri care să răspundă dimensiunii de laborator a activităților MNAC, însoțind lucrări reprezentative cu materiale documentare (arhive de lucru, schițe pregătitoare, machete, desene, documentări foto etc.), contribuind astfel la constituirea unui fond care să compună o privire de ansamblu asupra devenirii artei contemporane românești și împlinind unul dintre scopurile distinctive ale muzeului – documentarea și cercetarea colecțiilor, ca garanție de studiu pentru generațiile viitoare.

 

CINE POATE PARTICIPA

Artiști vizuali originari din România, activi pe scena de artă contemporană, în România sau în străinătate, indiferent de mediul în care lucrează; sau moștenitorii unor artiști români decedați, care au activat pe scena de artă contemporană locală și internațională, indiferent de mediul în care au lucrat – în baza actului de succesiune cuprinzând mențiuni exprese în privința apartenenței asupra lucrării / lucrărilor ofertate la masa succesorală și a dreptului de suită legat de acestea.

Lucrările propuse trebuie să reflecte în mod semnificativ practica autorilor acestora.

 

DOSARUL DE PARTICIPARE

Se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: achizitii.opere.2022@mnac.ro până la data de 9 septembrie 2022, ora 17:00 (ora României) și conține:

  1. formularul de înscriere completat în format digital (Anexa 1);
  2. Curriculum Vitae (în format .pdf, 4.000-8.000 semne, cu spații);
  3. portofoliu digital (în format .pdf, max. 10 MB), conținând informații despre lucrările propuse spre achiziție, realizate în orice mediu și aflate în proprietatea artistului sau moștenitorului, după cum urmează: reproduceri fotografice, stop cadre din materiale video, mostre de artă sonoră, schițe de instalare, scenarii de performance, link-uri la site-ul propriu al artistului, sau la baze publice de date (tip Vimeo, youtube); precum și orice alte materiale considerate relevante pentru munca de jurizare – cu respectarea formatelor acceptate și a maximului de MB;
  4. fișă de descriere a lucrării / lucrărilor propuse spre achiziție, care să conțină următoarele informații obligatorii: titlul / anul realizării / tehnica / tirajul / dimensiuni (durată) / starea curentă de conservare / descrierea condițiilor optime de conservare / participări la expoziții (titlul, tema, curatorul, locul, perioada) / bibliografie (apariții – reproduceri fotografice sau referințe critice în presă și publicații de specialitate – format tipărit sau digital / online (Anexa 2);
  5. ofertă de preț pentru achiziția fiecărei lucrări dintre cele propuse, însoțită de o scurtă justificare a ofertei (Anexa 3);
  6. declarație pe proprie răspundere (semnată și scanată) din care să rezulte că (i) participantul este proprietarul de drept al lucrărilor, (ii) a citit și este de acord cu prevederile Regulamentului și că (iii) este în măsură și de acord să cesioneze în mod exclusiv către MNAC drepturile patrimoniale de autor asupra operelor respective în cazul achiziției acestora (Anexa 4).

Foto vernisaj: MARINELA & CLAUDIU CIOBANU "DESIRE", Galeria De Arta Victoria, Iasi
"DESIRE"- Marinela & Claudiu Ciobanu, Galeria De Arta Victoria, Iași


10 - 20 septembrie 2019

Marinela & Claudiu Ciobanu 
"Desire"
Opening: Miercuri, 11 septembrie, ora 18:00 
Galeria De Artă Victoria,
Piața Unirii, Nr 12, Iași

Curator: Maria Bilașevschi

Ce este dorinţa? O stare de atracţie fizică sau de dor, o aspiraţie către ceva, cineva saucătre o stare de fapt ideală? Ce înseamnă să dorim şi cum exprimăm prin acţiune o ideepe cât de abstractă, pe atât de omniprezentă? Claudiu şi Marinela Ciobanu dezvăluie cum,în absenţa unui „corp” al dorinţei, aceasta prinde forma fiecărui individ ce o poartă,adesea în tăcere, fiind un atribut intrinsec, singular, propriu personajului.

Claudiu Ciobanu se reîntoarce spre o stare-culoare prin re-contextualizarea nu doar aunor imagini, ci a unui întreg concept şi a acumulărilor, decantate fiecare în parte prinexpoziţiile   precedente,   ieşiri ce   au   relevat   „momentele   iluminate”,   „intimitatea”,„autodescoperirile şi ascensiunea” ori au demascat superficialitatea „aurită”.

Marinela Ciobanu probează şi de această dată toate caracteristicile benefice artistuluidescoperitor. Capacitatea de a imprima peisajului, naturii statice sau a portretului, propriascriere, în timp ce păstrează în concret propriile coordonate stilistice, o individualizeazăca artistă ce nu relevă solitudinea sau depersonalizarea, ci analiza acesteia prin auto-căutare.

-----------------------------------------------------

Claudiu Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Golden Leaf", Galeria de arta Nicolae Tonitza, Iași(2017),
"Logos", Galeria de arta Dana, Ia i(2016), "Vanity and Salvation", Galeria de arta Meru, Iași(2014),
"Reborn", Imbold Gallery, Bucuresti(2013).
Expoziții colective recente: "Simpatie și semnificație", Biblioteca Naționala a României,
București(2017), Colonia21, Galeria „Theodor Pallady”, Iași(2016).

Marinela Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității
Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Golden Leaf", Galeria de arta Nicolae Tonitza, Iași(2017),
"Logos", Galeria de arta Dana, Iași(2016),"Perfect World", Atelierul de Productie, Bucuresti(2011),
"New Project", Galeria Cupola, Iași(2011)
Expoziții colective recente: "Grafica", ICR Tel Aviv(2016), "ausBLICKE", Abatia Klosterneuburg,
Austria(2013).

https://marinelaciobanu.blogspot.ro/

https://claudiuciobanu.blogspot.ro/


ZOO Urban - Ion Văcăreanu Galeria Rotenberg - Uzunov

Image may contain: one or more people

ZOO Urban - Ion Văcăreanu 

15 martie- 12 aprile 2018 
Vernisaj: joi,15 martie 2018, orele 19:00 - 22:00
Galeria Rotenberg - Uzunov, str. Constantin Esarcu nr.1 


Omul izolat în spațiul cenușiu al clădirilor tot mai compartimentate, ajunge să cunoască plictisul și stresul. Instictul, fundamental necesar ființei umane, se tocește în lipsa elementului natural. Icon-urile animaliere din artă și religie, ca simbol, fac trimitere tocmai la recunoașterea noastră primară, instinctivă.
Lucrările artistului Ion Văcăreanu sunt precum un jurnal, îndosariind cercetările sale asupra ideologiilor sociale și modul de relaționare interumană. Artistul transpune în colaje, desenate sintetic pe tonuri neutre, sparte doar de forme de culoare, scene urbane presărate de simbolistică animalieră făcând astfel o paralelă între animalele de la zoo și statutul omului în noul său cadru urban.
Ion Văcăreanu (n.1985, Brașov) tăiește și lucrează în Timișoara. A absolvit în 2014 Facultatea de Arte și Design Timișoara, secția pictură, ultimul an de master lucrând în Franța, la Metz, cu o bursă Erasmus. A expus mai mult în străinate în țări precum: Austria (2011 Ulrichsberg- Im Kontext Hans Schnell ; 2010 Viena- Viena street art performance), Germania (2012, 2010 Munchen – Munchen Summer Academy) și Serbia (2012 Novi Sad – Military Trash); dar și în țară la galeriile Calina și Triade din Timișoara, ZOO Urban fiind prima lui expoție personală din București. Lucrările lui se află în colecții din Anglia, Olanda, Rusia, Mexic, India, Autralia, dar mai ales în SUA.

text: Diana Manole
------------------------------------------------------------------------------------------

Isolated in the gray area of more compartmentalized buildings, man gets to know boredom and stress. Instinct, a fundamental human need is blunted in the absence of a natural element. Animal icons used in art and religion, as a symbol, speak of our instinctive primary recognition.
The artworks of Ion Văcăreanu are like a journal, filed with his research on social ideologies and how interpersonal relationships travail. Urban scenes inscribed with animal symbolism that create a parallel between zoo animals and human status in its new urban setting, are decoded by the artist into collages of synthetic drawings on to neutral tones, broken only by forms of color.
Ion Văcăreanu (n.1985, Brasov) lives and works in Timisoara. He graduated in 2014 Faculty of Arts and Design Timisoara, Painting Department, working in France- Metz , with an Erasmus grant, the last year of his Master. He exhibited in foreign countries such as: Austria (2011 Ulrichsberg- Im Kontext Hans Schnell, 2010 Vienna- Vienna street art performance), Germany (2012, 2010 Munich - Munich Summer Academy) and Serbia (2012 Novi Sad - Military Trash); as well as in Romania (Timişoara) at Calina and Triade, ZOO Urban being his first solo show in Bucharest. His works are in collections in countries such as England, Holland, Russia, Mexico, India, Australia, but more so in the US.

Parteneri media: ArtWall, Modernism.ro, Vernisaje Feeder.ro

"GOLDEN LEAF"- MARINELA & CLAUDIU CIOBANU, Galeria De Arta Nicolae Tonitza, Iași

12 iunie - 20 iunie 2017
MARINELA & CLAUDIU CIOBANU
"GOLDEN LEAF"

vernisaj: luni, 12 iunie, ora 18:00
Galeria De Arta Nicolae Tonitza
Str. Lăpușneanu 7-9

curator: Maria Bilașevschi

„Claudiu şi Marinela Ciobanu expun două proiecte, diferite ca formă dar unite ȋn direcţia descoperirilor, sub o pălărie semantică ingenioasă rezultată din apropierea cuvintelor cheie ce stau la baza căutărilor, “Gold” şi “Leaf”. 

Demersul lui Claudiu Ciobanu, ȋn care motivul central este „aurul”, porneşte de la contestarea a ceea ce ȋnseamnă preţiozitate, fast, opulenţă. Aurul, sub forma sa de crustă ce acoperă chipul, ȋmpodobeşte ori ascunde trupuri, nu mai serveşte drept emblemă a unei poziţii sociale, ci ȋn fapt orbeşte, ascunde ori sufocă personajul. Preţiosul material devine pentru artist un manifest faţă de superficialitate, faţă de voalul ce maschează conţinutul, fiind supus unui proces de demistificare ce repune ȋn primul plan pe om.

Cercetarea Marinela Ciobanu pleacă de la nevoia de sintetizare a naturii prin studierea evoluţiei, dezvoltării şi a structurii unor frunze. Sub propriul microscop, artista dilată detalii ce probează existenţa vieţii ȋn cele mai sensibile nervuri, notează efectele luminii şi ale umbrei, dar şi a trecerii timpului. În ceea ce priveşte cromatica, artista evită intervenţia ȋn coloritul natural, lasând fiecare element să-şi continue, ȋn propriul ritm, viaţa. Marinela Ciobanu subliniază existenţa unei cadenţe aparte ȋn lumea vegetală, notată cu răbdare prin culoare, dezvăluind vitalitatea şi robusteţea ce stau ȋn spatele unor mărunte frunze. “

________________________________________________

Claudiu Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Logos", Galeria de artă Dana, Iași(2016), "Vanity and Salvation", Galeria de artă Meru, Iași(2014),"Reborn", Imbold Gallery, Bucuresti(2013).
Expoziții colective recente: "Simpatie și semnificație", Biblioteca Naţională a României, București(2017), Colonia21, Galeria „Theodor Pallady”, Iași(2016).

Marinela Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Logos", Galeria de artă Dana, Iași(2016),"Perfect World", Atelierul de Productie, Bucureşti(2011), "New Project", Galeria Cupola, Iași(2011)
Expoziții colective recente: "Grafica", ICR Tel Aviv(2016), "ausBLICKE", Abatia Klosterneuburg, Austria(2013).


Eveniment pe facebook:

https://www.facebook.com/events/135426140359665/?active_tab=about

https://marinelaciobanu.blogspot.ro/

https://claudiuciobanu.blogspot.ro/