Foto vernisaj: MARINELA & CLAUDIU CIOBANU "DESIRE", Galeria De Arta Victoria, Iasi
"DESIRE"- Marinela & Claudiu Ciobanu, Galeria De Arta Victoria, Iași


10 - 20 septembrie 2019

Marinela & Claudiu Ciobanu 
"Desire"
Opening: Miercuri, 11 septembrie, ora 18:00 
Galeria De Artă Victoria,
Piața Unirii, Nr 12, Iași

Curator: Maria Bilașevschi

Ce este dorinţa? O stare de atracţie fizică sau de dor, o aspiraţie către ceva, cineva saucătre o stare de fapt ideală? Ce înseamnă să dorim şi cum exprimăm prin acţiune o ideepe cât de abstractă, pe atât de omniprezentă? Claudiu şi Marinela Ciobanu dezvăluie cum,în absenţa unui „corp” al dorinţei, aceasta prinde forma fiecărui individ ce o poartă,adesea în tăcere, fiind un atribut intrinsec, singular, propriu personajului.

Claudiu Ciobanu se reîntoarce spre o stare-culoare prin re-contextualizarea nu doar aunor imagini, ci a unui întreg concept şi a acumulărilor, decantate fiecare în parte prinexpoziţiile   precedente,   ieşiri ce   au   relevat   „momentele   iluminate”,   „intimitatea”,„autodescoperirile şi ascensiunea” ori au demascat superficialitatea „aurită”.

Marinela Ciobanu probează şi de această dată toate caracteristicile benefice artistuluidescoperitor. Capacitatea de a imprima peisajului, naturii statice sau a portretului, propriascriere, în timp ce păstrează în concret propriile coordonate stilistice, o individualizeazăca artistă ce nu relevă solitudinea sau depersonalizarea, ci analiza acesteia prin auto-căutare.

-----------------------------------------------------

Claudiu Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Golden Leaf", Galeria de arta Nicolae Tonitza, Iași(2017),
"Logos", Galeria de arta Dana, Ia i(2016), "Vanity and Salvation", Galeria de arta Meru, Iași(2014),
"Reborn", Imbold Gallery, Bucuresti(2013).
Expoziții colective recente: "Simpatie și semnificație", Biblioteca Naționala a României,
București(2017), Colonia21, Galeria „Theodor Pallady”, Iași(2016).

Marinela Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității
Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Golden Leaf", Galeria de arta Nicolae Tonitza, Iași(2017),
"Logos", Galeria de arta Dana, Iași(2016),"Perfect World", Atelierul de Productie, Bucuresti(2011),
"New Project", Galeria Cupola, Iași(2011)
Expoziții colective recente: "Grafica", ICR Tel Aviv(2016), "ausBLICKE", Abatia Klosterneuburg,
Austria(2013).

https://marinelaciobanu.blogspot.ro/

https://claudiuciobanu.blogspot.ro/


ZOO Urban - Ion Văcăreanu Galeria Rotenberg - Uzunov

Image may contain: one or more people

ZOO Urban - Ion Văcăreanu 

15 martie- 12 aprile 2018 
Vernisaj: joi,15 martie 2018, orele 19:00 - 22:00
Galeria Rotenberg - Uzunov, str. Constantin Esarcu nr.1 


Omul izolat în spațiul cenușiu al clădirilor tot mai compartimentate, ajunge să cunoască plictisul și stresul. Instictul, fundamental necesar ființei umane, se tocește în lipsa elementului natural. Icon-urile animaliere din artă și religie, ca simbol, fac trimitere tocmai la recunoașterea noastră primară, instinctivă.
Lucrările artistului Ion Văcăreanu sunt precum un jurnal, îndosariind cercetările sale asupra ideologiilor sociale și modul de relaționare interumană. Artistul transpune în colaje, desenate sintetic pe tonuri neutre, sparte doar de forme de culoare, scene urbane presărate de simbolistică animalieră făcând astfel o paralelă între animalele de la zoo și statutul omului în noul său cadru urban.
Ion Văcăreanu (n.1985, Brașov) tăiește și lucrează în Timișoara. A absolvit în 2014 Facultatea de Arte și Design Timișoara, secția pictură, ultimul an de master lucrând în Franța, la Metz, cu o bursă Erasmus. A expus mai mult în străinate în țări precum: Austria (2011 Ulrichsberg- Im Kontext Hans Schnell ; 2010 Viena- Viena street art performance), Germania (2012, 2010 Munchen – Munchen Summer Academy) și Serbia (2012 Novi Sad – Military Trash); dar și în țară la galeriile Calina și Triade din Timișoara, ZOO Urban fiind prima lui expoție personală din București. Lucrările lui se află în colecții din Anglia, Olanda, Rusia, Mexic, India, Autralia, dar mai ales în SUA.

text: Diana Manole
------------------------------------------------------------------------------------------

Isolated in the gray area of more compartmentalized buildings, man gets to know boredom and stress. Instinct, a fundamental human need is blunted in the absence of a natural element. Animal icons used in art and religion, as a symbol, speak of our instinctive primary recognition.
The artworks of Ion Văcăreanu are like a journal, filed with his research on social ideologies and how interpersonal relationships travail. Urban scenes inscribed with animal symbolism that create a parallel between zoo animals and human status in its new urban setting, are decoded by the artist into collages of synthetic drawings on to neutral tones, broken only by forms of color.
Ion Văcăreanu (n.1985, Brasov) lives and works in Timisoara. He graduated in 2014 Faculty of Arts and Design Timisoara, Painting Department, working in France- Metz , with an Erasmus grant, the last year of his Master. He exhibited in foreign countries such as: Austria (2011 Ulrichsberg- Im Kontext Hans Schnell, 2010 Vienna- Vienna street art performance), Germany (2012, 2010 Munich - Munich Summer Academy) and Serbia (2012 Novi Sad - Military Trash); as well as in Romania (Timişoara) at Calina and Triade, ZOO Urban being his first solo show in Bucharest. His works are in collections in countries such as England, Holland, Russia, Mexico, India, Australia, but more so in the US.

Parteneri media: ArtWall, Modernism.ro, Vernisaje Feeder.ro

"GOLDEN LEAF"- MARINELA & CLAUDIU CIOBANU, Galeria De Arta Nicolae Tonitza, Iași

12 iunie - 20 iunie 2017
MARINELA & CLAUDIU CIOBANU
"GOLDEN LEAF"

vernisaj: luni, 12 iunie, ora 18:00
Galeria De Arta Nicolae Tonitza
Str. Lăpușneanu 7-9

curator: Maria Bilașevschi

„Claudiu şi Marinela Ciobanu expun două proiecte, diferite ca formă dar unite ȋn direcţia descoperirilor, sub o pălărie semantică ingenioasă rezultată din apropierea cuvintelor cheie ce stau la baza căutărilor, “Gold” şi “Leaf”. 

Demersul lui Claudiu Ciobanu, ȋn care motivul central este „aurul”, porneşte de la contestarea a ceea ce ȋnseamnă preţiozitate, fast, opulenţă. Aurul, sub forma sa de crustă ce acoperă chipul, ȋmpodobeşte ori ascunde trupuri, nu mai serveşte drept emblemă a unei poziţii sociale, ci ȋn fapt orbeşte, ascunde ori sufocă personajul. Preţiosul material devine pentru artist un manifest faţă de superficialitate, faţă de voalul ce maschează conţinutul, fiind supus unui proces de demistificare ce repune ȋn primul plan pe om.

Cercetarea Marinela Ciobanu pleacă de la nevoia de sintetizare a naturii prin studierea evoluţiei, dezvoltării şi a structurii unor frunze. Sub propriul microscop, artista dilată detalii ce probează existenţa vieţii ȋn cele mai sensibile nervuri, notează efectele luminii şi ale umbrei, dar şi a trecerii timpului. În ceea ce priveşte cromatica, artista evită intervenţia ȋn coloritul natural, lasând fiecare element să-şi continue, ȋn propriul ritm, viaţa. Marinela Ciobanu subliniază existenţa unei cadenţe aparte ȋn lumea vegetală, notată cu răbdare prin culoare, dezvăluind vitalitatea şi robusteţea ce stau ȋn spatele unor mărunte frunze. “

________________________________________________

Claudiu Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Logos", Galeria de artă Dana, Iași(2016), "Vanity and Salvation", Galeria de artă Meru, Iași(2014),"Reborn", Imbold Gallery, Bucuresti(2013).
Expoziții colective recente: "Simpatie și semnificație", Biblioteca Naţională a României, București(2017), Colonia21, Galeria „Theodor Pallady”, Iași(2016).

Marinela Ciobanu (n.1984) a absolvit studiile de Master Arte Plastice, în cadrul Universității Naţionale de Arte „George Enescu” din Iași.
Cele mai recente expoziții personale: "Logos", Galeria de artă Dana, Iași(2016),"Perfect World", Atelierul de Productie, Bucureşti(2011), "New Project", Galeria Cupola, Iași(2011)
Expoziții colective recente: "Grafica", ICR Tel Aviv(2016), "ausBLICKE", Abatia Klosterneuburg, Austria(2013).


Eveniment pe facebook:

https://www.facebook.com/events/135426140359665/?active_tab=about

https://marinelaciobanu.blogspot.ro/

https://claudiuciobanu.blogspot.ro/

BURSA TEODOR MORARU 2017

BURSA TEODOR
MORARU

TERMEN LIMITĂ PENTRU
ÎNSCRIERI: 21 mai 2017

Inițiată în anul 2014, bursa pentru pictură Teodor
Moraru este acordată anual în memoria pictorului Teodor Moraru (1938 – 2011) și se adresează
artiștilor cu vârsta de cel mult 35 de ani. Bursa Teodor Moraru urmărește susținerea tinerilor
artiști, abordând câteva din nevoile indispensabile dezvoltării artistice. Astfel, bursa oferă anual un
suport financiar cât și finanțarea unei rezidențe artistice. Bursa este acordată cu sprijinul Societății de
Concerte Bistrița și a familiei pictorului Teodor Moraru.

În ce constă bursa?
Bursa este constituită din două părți:
1. Un suport financiar de 1000 de euro;
2. Un loc finanțat în cadrul rezidenței artistice
“Colonia 21“ de la Casa Memorială Rosetti
Tescanu–George Enescu din Tescani, județul
Bacău.

Condiții de acordare a bursei
Bursa se adresează exclusiv artiștilor cu vârsta
maximă de 35 de ani la data trimiterii dosarului.

Documente necesare
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
1. Formularul de înscriere completat integral;
2. CV (maxim 3 pagini în format PDF/DOC);
3. Portofoliu sub forma unui fișier PDF sau
Powerpoint de maxim 10 MB. La rândul lui, acesta
trebuie să conțină:
– cel mult 8 reproduceri după lucrări realizate în
ultimii 3 ani;
– tehnica și dimensiunea lucrărilor din portofoliu.
Juriul
Juriul acestei ediții este format din: Maria Rus
Bojan (curator), Diana Marincu (curator) și Iulia
Nistor (pictor).

Calendar
21 mai 2017 – termenul limită pentru trimiterea
dosarului;
31 mai 2017 – anunțarea rezultatelor;
6-17 iulie 2017 – rezidența artistică “Colonia 21“
de la Tescani.
Condiții de participare la programul de rezidență artistică
În cazul participării la programul de rezidență, câștigătorul (câștigătoarea) bursei va dona două
lucrări în colecția Societății de Concerte Bistrița. Alegerea lucrărilor cât și dimensiunea lor aparțin
bursierului (bursierei). În cazul în care bursierul (bursiera) alege să nu participe, locul în cadrul rezidenței îi va reveni următorului din lista întocmită de către juriu.

Procedura de aplicare
Dosarul trebuie trimis la adresa:
bursateodormoraru@gmail.com până la data de
21 mai 2017 Dosarele incomplete sau care nu respectă cerințele enumerate mai sus, nu vor fi
luate în considerare. Pentru mai multe detalii consultați site-ul www.teodormoraru.ro/btm,
pagina de facebook sau scrieți-ne la adresa bursateodormoraru@gmail.com