Art Critic Link / Petru Bejan - „Omul - grijă” al lui Mircea Roman

„Omul - grijă” al lui Mircea Roman
            Născut în Țara Lăpușului (1958), absolvent al Academiei clujene de Arte Plastice, stabilit mai apoi la București, Mircea Roman a parcurs până acum un itinerariu artistic nu tocmai comun. Marele Premiu obținut la Trienala de la Osaka (1994), premiul Delfina Studio (Londra, 1994) și o îndelungată ședere, de aproape 14 ani, în capitala Marii Britanii sunt repere ale unei biografii în care se recunosc și semnele performanțelor deja confirmate, și evidentul acroșaj cosmopolit.

            Dacă ar avea curiozitatea de a se pierde în labirintul Magaziei lui Mircea Roman, amatorii de subtilități hermeneutice vor găsi în piesele lui un promițător câmp de încercare. Puzzle-ul impresionant de obiecte (unele supradimensionate, concepute minimalist; altele mignone, accesorizate baroc), sfidează logica obișnuită a dispunerii. Busturi suspendate, corpuri agățate de pereți ori atârnând chinuit peste ziduri, figuri hieratice - imobile dar expresive -, siluete culcate sau răsturnate pe de-a întregul odihnesc cuminți în vecinătatea unor module uriașe, alungite, aidoma gurilor de aerisire industriale, flancate de anatomii „deschise”, piramide „mișcătoare” (căzute în „nas”, cu uși, ferestre și trepte interioare), cornuri ale abundenței din care par a se revarsa bunăți nevăzute… Există oare vreun criteriu care să dea coerență acestei neobișnuite desfășurări de forme și volume? Poate fi întrevăzut un liant speculativ? Care este acesta?
© foto-lucian-muntean

            Opțiunea lui Mircea Roman este, deopotrivă, antropocentrică și antropomorfă. Autorul chestionează felul în care este transpusă plastic întrebarea despre om. Ce anume îl deosebește și individualizează? Îi putem identifica „expresia” definitorie? Are un „chip” vizibil, de neconfundat? Într-o asemenea lectură, forma corpului este „oglindă” sau imagine fidelă a chiar felului său de a fi. Artistul își confecționează o adevărată „mitologie personală”; imaginează personaje și postúri care destructurează radical corpul clasic (cel măreț și monumental, degajând forță fizică și frumusețe - ca în sculptura Antichității greco-latine sau în cea de mai târziu, a Renașterii europene), în favoarea unui calc arhaic și arhetipal, de inspirație egipteană.
            Omul lui Mircea Roman nu are nimic în comun cu anatomile fără cusur expuse altădată de Praxiteles, Polictet sau Miron, nici cu eleganța rece a cariatidelor din templele eline, nici cu geometria impecabilă a Omului vitruvian desenat de Leonardo, nici cu semeția lui David, cel sculptat de Michelangelo. Omul umil, gârbovit de probleme, preocupat de sine și de ceilalți substituie modelul insului atrăgător, viguros și atletic. Sculptorul dezidilizează, așadar, estetismul de suprafață, fals triumfal și solemn, în favoarea unei retorici gestuale simple, sincere și austere.  Verticalitatea corpului și integritatea lui nu sunt calități umane de invidiat, cât mai cu seamă indicii ale suficienței și superficialității. El refuză, totodată, centralitatea figurilor, inclusiv a celor religioase. Îngeri sunt ascetici și mutilați, ocupând locuri marginale, de colț.
© AnnArt-Gallery

            „Pliul” corporal al omului este natural și firesc, atâta vreme cât grijile îl împovărează sau copleșesc. Gestica sa definitorie este flexibilă și oscilantă. A spus-o la vremea lui Blaise Pascal, comparându-l  cu o „trestie” fragilă, aflată în bătaia vântului; se înclină până la pământ, dar nu se rupe fatal.  Omul viu, adevărat, gândea și Heidegger, s-a născut din grijă, trăind zilnic pe versantul acesteia, preocupat de sine dar și de ceilalți. 
            
Transpuse vizual, corpurile lui Mircea Roman par frânte, dar nu înfrânte; înclinate, dar nu prăbușite; reverente, dar nu ploconitoare. Un „franciscanism” sculptural bine studiat îi oferă autorului soluții în limitele simplității formale și a economiei de mijloace. Lemnul înlocuiește marmura, fragmentul se asamblează armonic în perspectiva întregului, simbolicul surclasează funcționalul… 

Petru BEJAN