Art Critic Link / Petru Bejan -Ilie Krasovschi -„inginerii” anatomice

Ilie Krasovschi -inginerii” anatomice
           
            Un artist este cu atât mai greu de „citit”, cu cât întârzie - motivat sau nu - să se așeze în bătaia „reflectoarelor” publice. Pe Ilie Krasovschi, tocmai discreția și modestia asumate în exces par a-l ține încă departe de recunoașterea și notorietatea meritate. Dacă mulți dintre confrații săi preferă graba și, eventual, rapida consacrare, profesorul și graficianul ieșean – prea intransigent cu sine - aplică tactica pașilor mărunți, apăsați, dar siguri. Ce anume îl recomandă? Maturitatea angajamentului teoretic, suplețea execuției artistice și consistența portofoliului de lucrări, expuse doar arareori și selectiv.
            Ilie Krasovschi gândește arta într-un sens estetico-religios. Aceasta poate fi și demers exploratoriu, de cercetare a frumuseților greu accesibile, și asceză pioasă, în scop inițiatic, superior. „Arta este o formă de rugăciune”, mărturisea artistul într-un interviu, împrumutând o idee a lui Tarkovski; ea presupune penitență, milostenie și devoțiune, în felul celei practicate altădată de zugravii și iconarii bisericilor din Răsărit.
           
Deși nu cred în metempsihoză, aș vedea în Ilie Krasovschi reîncarnarea vreunui scrib egiptean sau replica stămutată în vremea noastră a unui copist din scriptoriile mânăstirilor medievale, migălind răbdător la forma literelor gotice de pe suprafața textului duplicat. Mi-l închipui aplecat asupra planșei,  înmuind în tuș penițele ascuțite, ori alegând culorile potrivite pentru a finisa o anluminură de manuscris. Dacă nu ar fi ceea ce este, putea alege să devină inginer, bijutier sau ceasornicar. Celei dintâi profesii îi asociez ingeniozitatea, spiritul inventiv; următoarelor  - meticulozitatea, precizia, atenția pentru detaliu și miniatural, calități întrevăzute în mai toate aplicațiile sale artistice de până acum.
            Absolvent al Universității de Artă din București, profesorul ieșean exploatază complicitățile euristice ale designului și graficii, deschizând perspective generoase: funcționale - pe de o parte, estetice - pe de alta. Prima competență, bunăoară, tatonează lumea tehnicii și a formelor utilitare, „universul” motoarelor și al suspensiilor de mașini. Grafica, în schimb, este centrată mai curând pe exigențe calofile, privilegiind forma, desenul, scriitura, spectaculozitatea compoziției, și doar în subsidiar mesajul.  
          
  „Semnele distinctive” ale plasticii lui Ilie Krasovschi par a fi dispuse pe coordonatele unei estetici de factură steampunk, inspirată din decorurile urbane și industriale victoriene, de apariția agregatelor complexe, surse de zgomot și smog. Imaginarul astfel construit va fi stilizat în canon tehnologic. Lumea este aidoma unei mașinării sofisticate, la cârma căreia se află Dumnezeu,  văzut ca Marele Designer sau Inginerul Suprem. Datorită intervenției divine, există armonie, suplețe și eleganță inclusiv în lumea formelor rigide, inanimate. Artistul „mecanicizează” organicul, convertește dinamismul naturii în piese distincte, secvențiale, în pârghii interconectate perfect. Până și vietățile obișnuite - insecte, pești, păsări, broaște, reptile, păsări, melci, scoici, girafe, căluți de mare - sunt înfățișate aidoma unor „creații industriale” sau „inginerii anatomice” desăvârșite.  Corpul este conceput ca o mașină făcută să funcționeze ireproșabil. O mecanică ascunsă transformă coloana vertebrală în ax metalic ferm și stabil, femurul în bielă, organele în ceasornice, articulațiile în rotițe angrenate reciproc, după modelul familiar al naturii.
           
Rezolvările grafice ale lui Ilie Krasovschi sunt inedite și surprinzătoare.  Realizate în tușe simple, esențializate, lucrările sale mizează pe contrastele dintre forme și culori, dintre litere și linii. Unele au aparență sonoră (în cazul instrumentelor muzicale sau al locomotivelor aflate în mișcare), altele sugerează, dimpotrivă, meditație și silențiozitate. Fantezia inventivă și discernământul compozițional îl fac pe autor să găsească mai totdeauna soluțiile adecvate.  Ce-i lipsește, deocamdată?  Doar ocazia de a confirma pe deplin așteptările și aprecierile. De ce nu, într-o galerie centrală, chiar în lunile următoare?
Petru BEJAN