Mihaela Neli Paval/ Fereastra din Interior, Galeria de Arta Cupola,IasiMihaela Neli Paval/ Fereastra din Interior, Galeria de Arta Cupola,Iasi

1-10 martie 2016
Curator:  Maria Bilasevschi 


Fereastra din interior

Fereastra este un ecou al sufletului și un prag literal și simbolic – eşti în interior dar te prelungeşti spre exterior. Există un grad de teatralitate în picturile Mihaelei Pavel, ce par să fie într-o căutare în activă a comunicării dinspre interior spre exterior. Artista abordează fiecare pânză ca o fereastră spre lume, fereastră spre trecut sau viitor, ori portal pentru introspecţie. Inspirată de poezie, artista recompune acele elemente vizuale care i-au însufleţit creaţia, dezgolindu-şi intenţia pe măsură ce spectatorul reuşeşte să pătrundă dincolo de perdeaua transparentă. Fereastra simbolizează pentru artistă relaţiile umane ce transcend graniţele vizualului, fiind în anumite lucrări şi, într-o oarecare măsură, o substituţie a autoportretului.
Mihaela Pavel concepe spaţii ale „interiorităţii”, generând metafore rafinate odată cu diluarea limitelor vizuale ale cadrului spaţial, al ferestrei.  Valuri subţiri de culoare spală pânza şi se scufundă în ea; culoarea caldă se aşterne peste cea rece, întunericul dezvlăuie lumina şi viceversa. Paleta de culori are o intensitate contemplativă care invită la uitarea de sine.
Mai mult decât atât, prin ornamentica bogată, prin acele flori plutitoare transformate în vortexuri colorate, cu efect tridimensional, ce-şi imprimă o mișcare centrifugă, în sensuri diferite de la unul la altul, artista articulează o expresivitate proprie ce juxtapune emoţia, intuiţia, memoria. În unele lucrări e vizibilă tentaţia unei gestici aproape informale a tuşei. Materia se întreţine calm din formele ce o compun, tiparul se edifică lent pentru a valoriza ritualuri cu semnificaţii pierdute prin vremuri.
O pictură lirică, evocatoare, imbibată cu o forţă a sentimentului profund ce face pe fiecare privitor să-şi poarte gândurile într-o prelungire a nevăzutului. Un univers ce relevă cel mai secret freamăt al vieţii interioare a artiste ice transpare firesc, natural, convingător.