16 tineri potențiali viitori manageri culturali versus 12 profesioniști


16 tineri potențiali viitori manageri culturali versus 12 profesioniști
Iulie 2012

Proiectul de training „Management cultural în artele vizuale contemporane” este dedicat studenților în an terminal, masteranzilor și absolvenților de facultăți de artă și istoria artei în vederea „împuternicirii” (empowerment) acestora pentru o inserție naturală și profesionistă pe piața de muncă specifică din România. Prima ediție a proiectului a fost derulată în București de către Asociația Maia și Modernism.ro din martie până în iulie 2012, cu o finanțare din partea Administrației Fondului Cultural Național. Șaisprezece tineri au avut acces la cunoștințe teoretice („how to” în artele vizuale contemporane, actori și spații pe piața de artă contemporană românească) și practice (date de contact valoaroase și informaţii din practica specialiştilor din piaţa de artă românească) de la 12 lucrători activi pe piața de artă din România. Proiectul se dorește a fi sustenabil (reluat anual) și replicabil (punere la dispoziție a unui ghid de bune practici digital).

Ideea proiectului
Proiectul „Management cultural în artele vizuale contemporane” îşi propune să ofere un training de formare profesională unui grup de aproximativ 15 studenţi, masteranzi și absolvenți de instituții formale de învățământ de artă. Formarea integrează informații relevante despre instrumentele și modalitățile curente de lucru pe piața de artă vizuală din România. Proiectul se adresează tinerilor care optează la finalul studiilor pentru ocupaţii de: artist, curator / comisar de expoziție, dealer de artă, galerist şi manager / operator cultural.
Training-ul aduce o clarificare a competențelor și abilităților necesare pentru fiecare tip de ocupaţie în parte, printr-o transparentizare a acestui segment, prezentând elemente desprinse din practica curentă din România şi din Europa.
Obiectivul general al proiectului „Management cultural în artele vizuale contemporane” este de a consolida cunoştinţele, competențele şi abilităţile dobândite de tineri absolvenţi în sistemul de învăţământ superior vocațional printr-o ofertă de cursuri non-formale aplicate, care să le sporească şansele să se angajeze pe piaţa muncii şi / sau să dezvolte o afacere proprie.
Prima ediție la București
Proiectul, aflat la prima ediție, s-a desfășurat în București, din martie până în iulie 2012. A fost deschis un apel pentru aplicații către universitățile de profil din oraș: UNARTE – Universitatea Națională de Artă (facultățile: Artă Plastică, Arte Decorative și Design, Istoria și Teoria Artei), Universitatea București (facultatea de Istorie, secția Istoria Artei), Universitatea Hyperion (facultatea de Artă). Dintr-un număr de 35 de aplicații a fost selectat și acceptat un număr de 17 tineri, dintre care 16 au reconfirmat ferm participarea. Media de prezență a fost un număr de 12 participanți per curs. Pe lângă resursele oferite după fiecare curs, oricare dintre participanți a primit, la cerere, informații și detalii despre cărți, evenimente, spații și consiliere (per proiect expozițional). Doi dintre participanți au folosit în dizertațiile lor din acest an informații primite în cadrul training-ului.
Una dintre părțile interesante ale acestui training l-a reprezentat faptul că nu a existat o curriculă prestabilită a lecțiilor, fiecare trainer / invitat fiind invitat să își aleagă subiectul de curs (dintr-un cadru prestabilit de subiecte teoretice) și să îl adapteze propriei experiențe profesionale. A fost creată o curriculă ulterioară fiecărei lecții și a fost integrată în ghidul de bune practici, unul din produsele finale ale acestui training.
În cadrul cursului participanții au fost provocați să scrie proiecte curatoriale (individual sau colectiv), care proiecte să fie propuse unuia dintre spațiile gazdă ale training-ului. Au fost create 4 proiecte, 2 colective (7 și respectiv 3 participanți) și 2 individuale.
Patru dintre locațiile unde s-au desfășurat cursurile au invitat participanții la training să propună proiecte ulterioare pentru spațiile respective: Muzeul George Enescu, Aiurart, Atelier 030202, Galeria Saint Ink.
Toți participanții la training vor beneficia timp de un an de zile de consilierea pro-bono a organizatorilor privind oferte de internship în instituții de profil (cele cu care au fost în contact pe durata cursului sau altele) și implicare în proiectele internaționale ale organizatorilor, trainerilor și partenerilor (proiecte curatoriale naționale itinerante, participări la bienale internaționale, dezvoltarea de produse culturale).

Ca resurse financiare prin care poate fi continuat proiectul deja s-a luat în considerare o repetare anuală a cursului, în București, și integrarea training-ului în cadrul unor instituții organizatoare de cursuri non-formale (deja în discuții). Ca strategie de dezvoltare vor mai fi urmărite atragerea de surse de sponsorizare de la companiile care lucrează pe piata muncii și integrarea de părți din training în seminariile formale din universitățile de profil.

Traineri și invitați
Florin Colceag, profesor doctor matematician, președinte al Fundației IRSCA Education, educație pentru copii supradotați
Francisc Chiuariu, artist
Petru Lucaci, președinte Uniunea Artiștilor Plastici și manager al galeriei Victoria art Center
Mihai Zgondoiu, manager Atelier 030202
Diana Dochia, manager Anaid Art Gallery, critic de artă, curator
Suzana Vasilescu, Relationship Manager, Consignment, Postmodernism & Contemporary Art
Pavel Șușară, președinte Asociația Experților și Evaluatorilor de artă din România, scriitor, critic de artă
Oana Ioniță, manager cultural și consultant comunicare
Cosmin Năsui, manager cultural, critic de artă, reprezentant de artiști, curator
Ion Alex Radu, manager Aiurart
Mariana Petrescu, coordonator comunicare Muzeul George Enescu
Ion Dumbravă, manager Galeria Saint Ink
Irina Hasnas, muzeograf

Proiectul este finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Parteneri strategici: Asociația Maia, Modernism.ro

Parteneri de conținut: Uniunea Artiștilor Plastici, Galeriile Artmark, Anaid Art Gallery, Atelier 030202, Victoria Art Center, Galeria Luchian 12, IRSCA Education, Atelier Francisc Chiuariu, Muzeul George Enescu

Parteneri: Liga Studenților Români în Străinătate (LSRS), Voluntari pentru Idei și Proiecte (VIP)

Locații partenere: Fundația Lowendal, Ceainăria Cărturești (Institutul Francez), Galeria Saint Ink, Aiurart

Ghidul de bune practici aici: http://www.scribd.com/doc/100001048/Training-de-Management-Cultural-in-Arta-brochure 
Jurnalul proiectului aici: http://www.modernism.ro/offline/mgmt-cultural/ 
Detalii despre proiect aici: http://www.asociatia-maia.ro/programe/management-cultural/