Oanei Maria Ciobotaru, “Fragmente dintr-un întreg de necuprins”, Galeria “Labirint”, Casa de Cultură “Mihai Ursachi”, Iasi

Casa de Cultura "Mihai Ursache", Parc Copou

Expoziţia Oanei Maria Ciobotaru, “Fragmente dintr-un întreg de necuprins”, găzduită de Galeria “Labirint”, Casa de Cultură “Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi în perioada 3-21 iunie 2015, este materializarea plastică a unei naraţiuni profund personale. Structurată pe trei registre diferite, fragmentate doar pentru a oferi o incursiune spectatorului în universul preocupărilor artistei, expoziţia reuneşte studiul minuţios asupra serialismului formelor preluate din natură corelat sondării conceptului de portret/autoportret. La un nivel metaforic, dispunerea pe simeză se vrea o reiterare a gândurilor, trăirilor, memoriei, a acumulărilor şi a resturilor simbolice ale subconștientului. Maria Bilasevschi - referent arte vizuale