ADMITERE pentru specializarea "Istoria şi teoria artei"la Facultatea de Arte Plastice, Decorative şi Design IAŞI

ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI
www.arteiasi.ro/ita

ADMITERE 2010/(sesiunea a II-a)
Înscrieri:
- 13-15 septembrie 2010
Examen admitere:
- 20-21 septembrie 2010

PROBELE CONCURSULUI DE ADMITERE:

PROBA I - ESEU (elaborat anterior pe o temă de artă modernă sau contemporană, pornind de la un artist sau curent artistic - maxim 5 pagini).

PROBA II - INTERVIU (pe bază de scurte prezentări ale unor artişti contemporani reprezentativi - prezentări realizate anterior pe 2-3 pagini)


BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVA:

1. Albert Chatelet (coord.), "Istoria artei", Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2006

2. Adriana Botez Crainic, "Arta modernă şi contemporană", Editura Niculescu, 2001

3. Jacek Debicki (coord.), "Istoria artei", Editura RAO, Bucureşti, 1998

4. Dumitru N. Zaharia, "Istoria artei moderne", Editura Artes, Iasi, 2007

5. Dumitru N. Zaharia, "Istoria artei contemporane" , Editura Artes, Iasi, 2007


Informaţii despre actele necesare la înscriere pot fi găsite în metodologia de admitere afişată pe pagina de internet a Facultăţii: http://www.arteiasi .ro/artviz/ html/artviz_ frameset. htm


OBIECTIVE ALE SPECIALIZARII ISTORIA ŞI TEORIA ARTEI:

Dobândirea unei cunoaşteri de bază a istoriei şi teoriei artei şi dezvoltarea aptitudinilor de cercetare istorică, de mediere şi analiză culturală, de editare şi de management al proiectelor culturale.

OPORTUNITĂŢI DE CARIERĂ:

Jurnalism cultural şi critica de artă, Consiliere culturală, Management artistic şi cultural, Impresariat artistic, Curatoriat, Educaţie artistică, Practică editorială, Istoriografie, Muzeografie

CURSURI:
Istoria artei universale, Istoria artei româneşti, Istoria culturii şi civilizatiei, Estetica, Filosofie, Antropologie artistică, Hermeneutica imaginii artistice, Analiza operei de artă, Stiluri in artă, Management artistic şi curatorial, Istoria criticii de arta, Teoria criticii de arta, Teorii ale artei şi practici artistice, Tendinţe in arta contemporană, Tehnici artistice contemporane, Estetica filmului, Studii vizuale, Semiotică vizuală, Reprezentarea corpului uman în artele media, Postmodernismul în artele vizuale, Procesarea imaginii pe calculator, Infografie, Istoriografie