BURSA TEODOR MORARU 2017

BURSA TEODOR
MORARU

TERMEN LIMITĂ PENTRU
ÎNSCRIERI: 21 mai 2017

Inițiată în anul 2014, bursa pentru pictură Teodor
Moraru este acordată anual în memoria pictorului Teodor Moraru (1938 – 2011) și se adresează
artiștilor cu vârsta de cel mult 35 de ani. Bursa Teodor Moraru urmărește susținerea tinerilor
artiști, abordând câteva din nevoile indispensabile dezvoltării artistice. Astfel, bursa oferă anual un
suport financiar cât și finanțarea unei rezidențe artistice. Bursa este acordată cu sprijinul Societății de
Concerte Bistrița și a familiei pictorului Teodor Moraru.

În ce constă bursa?
Bursa este constituită din două părți:
1. Un suport financiar de 1000 de euro;
2. Un loc finanțat în cadrul rezidenței artistice
“Colonia 21“ de la Casa Memorială Rosetti
Tescanu–George Enescu din Tescani, județul
Bacău.

Condiții de acordare a bursei
Bursa se adresează exclusiv artiștilor cu vârsta
maximă de 35 de ani la data trimiterii dosarului.

Documente necesare
Dosarul de înscriere trebuie să conțină:
1. Formularul de înscriere completat integral;
2. CV (maxim 3 pagini în format PDF/DOC);
3. Portofoliu sub forma unui fișier PDF sau
Powerpoint de maxim 10 MB. La rândul lui, acesta
trebuie să conțină:
– cel mult 8 reproduceri după lucrări realizate în
ultimii 3 ani;
– tehnica și dimensiunea lucrărilor din portofoliu.
Juriul
Juriul acestei ediții este format din: Maria Rus
Bojan (curator), Diana Marincu (curator) și Iulia
Nistor (pictor).

Calendar
21 mai 2017 – termenul limită pentru trimiterea
dosarului;
31 mai 2017 – anunțarea rezultatelor;
6-17 iulie 2017 – rezidența artistică “Colonia 21“
de la Tescani.
Condiții de participare la programul de rezidență artistică
În cazul participării la programul de rezidență, câștigătorul (câștigătoarea) bursei va dona două
lucrări în colecția Societății de Concerte Bistrița. Alegerea lucrărilor cât și dimensiunea lor aparțin
bursierului (bursierei). În cazul în care bursierul (bursiera) alege să nu participe, locul în cadrul rezidenței îi va reveni următorului din lista întocmită de către juriu.

Procedura de aplicare
Dosarul trebuie trimis la adresa:
bursateodormoraru@gmail.com până la data de
21 mai 2017 Dosarele incomplete sau care nu respectă cerințele enumerate mai sus, nu vor fi
luate în considerare. Pentru mai multe detalii consultați site-ul www.teodormoraru.ro/btm,
pagina de facebook sau scrieți-ne la adresa bursateodormoraru@gmail.com